Zaštita obrazaca

Zaštita obrazaca

Posebnu pažnju posvećujemo programu zaštite obrazaca, gde koristimo papir sa vodenim žigom i fluroscentnim nitima. Ovakav papir veliku primenu nalazi u izradi karata za ulaz na različite događaje: sajmove, sportske priredbe, koncerte i slično. Isto tako koristi se za izradu različitih diploma, sertifikata, garantnih listova. Kada sam papir ne pruža dovoljan nivo zaštite na njega po želji dodajemo hologramsku zaštitu ili zaštitu varijabilnim podacima bar kodom, matrix kodom ili numeracijom.

Podelite sadržaj ...