УВ лакирање папира

УВ лакирање папира има следеће предности:

  • оставља одличан први утисак
  • повећава вредност Вашег производа
  • много је већа вероватноћа да ће се читати и чувати
  • могућност вишеслојног наноса

Штa је лакирање?

Лакирање штампаних производа све се учесталије користи у графичкој индустрији. Данас је лакирање неизбежан део у штампи амбалаже, али и графичких производа с додатном вредношћу. Лак тако служи и као заштита отиска од механичких утицаја који се могу јавити при транспорту. Наиме лакирањем у штампи постижемо већи сјај отиска чиме се повећава уочљивост код купца те осигурава бољи пласман производа.

Лак је премаз који се наноси на површину штампаног производа и помоћу ког привлачите пажњу на свој производ. Постоји неколико врста лакова: сјајни, мат, сатен или неутрални.

Од свих начина лакирања, на офсетним машинама највећи ефекат сјаја, као и највећу отпорност на механичко хабање, омогућава УВ лакирање штампаног материјала које се налази у нашој палети услуга.

Поделите садржај ...