Продаја станова (НОВО)

Инвеститор: „НЕВКОШ“ ДОО, Нови Сад

Објекат: СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, Пр+4+Пк (дуплекс)

Локација: кат. парцеле 5519/1;5519/2, КО Нови Сад I, Улица Јанка Чмелика 32, Нови Сад

Поделите садржај ...