Обрасци платног промета

Обрасце платног промета производимо у две варијанте као бесконачне у непрекидној траци или у блоку. Дуги низ година део су нашег производног програма. Обрасци су усклађени са захтевима удружења банака Србије које је својим одобрењем бр. 612/13-02 то и потврдило. Њихова примена, иако мањег обима, и даље је незаобилазна у банкарском сектору, затим код књиговодствених агенција и других правних лица.

Поделите садржај ...