Нумерација образаца

Посебну пажњу посвећујемо програму заштите образаца, где користимо папир са воденим жигом и флуросцентним нитима. Овакав папир велику примену налази у изради карата за улаз на различите догађаје: сајмове, спортске приредбе, концерте и слично. Исто тако користи се за израду различитих диплома, сертификата, гарантних листова. Када сам папир не пружа довољан ниво заштите на њега по жељи додајемо холограмску заштиту или заштиту варијабилним подацима бар кодом, матриx кодом или нумерацијом.

Поделите садржај ...