Loyalty plastične kartice

Loyalty plastične kartice

PVC kartice delimo na loyality gde spadaju klupske, članske ili kartice za popust. Koje opet mogu biti sa bar kodom na poleđini, magnetnom trakom, pistom za potpis i slično.
U zavisnosti od zahteva kupca, kartice za popuste je moguće koristiti u raznim delatnostima: ugostiteljski objekti, apoteke, medicinske klinike, bioskopi, razni maloprodajni objekti i drugo. Takve kartice mogu imati odštampanu visinu popusta koji se nudi na samoj kartici ili na bar kodu gde se visina popusta određuje programski.
Druga velika grupa kartica su kartice sa čipom koje se opet dele na kontaktne i beskontaktne: npr. kontaktne su bankarske sa kojima se srećemo svakodnevno ili beskontaktne koje imaju čipove raznih frekvencija, kvaliteta, memoriskih polja i slično, koji deluju na većoj ili manjoj udaljenosti. Beskontaktne kartice sa čipom nudimo u dva RFID standarda:

1. MIFARE 13,56MHz beskontaktne smart kartice
2. PROXIMITY 125 kHz beskontaktna RFID kartica

Podelite sadržaj ...