Jednolisna pisma

Jednolisna pisma

Poslovni obrasci menjaju svoj oblik i formu, dobijaju novu primenu i prate tokove savremene poslovne komunikacije. Jednolisni maileri na sebi imaju obostrano nanesen lepak koji se aktivira pod pritiskom u za to prediđenim mašinama. Postoji nekoliko načina zatvaranja: Z, C, V, AZ, M. Njihova primena je moguća u slanju računa javnih preduzeća, pinova za plastične kartice, razne akcije, jednokratne ponude, obaveštenja, marketing.

Podelite sadržaj ...