Data mail koverte

Data mail koverte

Data mail koverte danas u Srbiji predstavljaju dominantan oblik koverata za platne liste i koverata za pinove bankarskih kartica. Izrađuju se od NCR papira ili ofsetnog papira sa premazom karbona. Karakteriše ih crna zaštitna maska na većem ili manjem delu obrasca sa otvorima za upis imena i prezimena ili drugih podataka koji treba da budu vidljivi.

Podelite sadržaj ...