новости

ОБЈАВЉЕНА НОВА КЊИГА АФОРИЗАМА

Објављена је нова књига афоризама аутора Душана Војводића по називом „Неон“. Детаљније информације можете да погледате на страници: https://www.nevkos.rs/aforizmi/

ЗНАМЕНИТИ И ПОЗНАТИ СРБИ ВИНКОВАЧКОГ КРАЈА – НОВО ИЗДАЊЕ

Пред читаоцима је треће издање проширеног садржаја, никад целовито довршене књиге о знаменитим Србима винковачког краја. Бескрајна су архивска истраживања винковачке прошлости, а колотечна су приспећа Срба Винковчана у сагледавању дела које заслужује епитет знаменитости. Дакле, овде не треба очекивати доминацију магијске моћи речи, већ дела одабраних кроз темељну функцију речи да делују и да […]

Обрасци из сопствене производње

Уколико желите папир за било који Ваш штампач: матрични, ласер или инк-јет и папир у табаку, ролни или непрекидном континуираном облику, ми имамо решење за вас. Наша штампарија ће у најкраћем року под најповољнијим условима израдити тражени папир за вас оплемењен бојама, перфорацијама, савијањима, лепљењима и свим другим жељеним радњама. Невкош се примарно бави израдом […]