Adresa: Janka Čmelika 32  Radno vreme: radnim danom: 07:00-15:00; subotom: 08:00-14:00 Žiro računi: 
 Telefon: +381 (0) 21 511-220        220-0000000114615-15 ProCredit Bank
 Telefon: +381 (0) 21 511-218  PIB: 100459275 340-2830-73 Erste Bank
 Telefon: +381 (0) 21 512-201  Matični broj: 08244570 285-2211000000373-28 Sberbank
 e-mail: nevkos@nevkos.rs  Evidencioni podaci, PEPDV Obrazac 310-10521-78 NLB Banka

 

Reference