Data mail koverte danas u Srbiji predstavljaju dominantan oblik koverata za platne liste i koverata za pinove bankarskih kartica.Izrađuju se od NCR papira ili ofsetnog papira sa premazom karbona. Krakteriše ih crna zaštitna maska na većem ili manjem delu obrasca sa otvorima za upis Imena i prezimena ili drugih podataka koji treba da budu vidljivi.

U ostale koverte ubrajamo sve one koverte koje ne spadaju u jednu od prethodne dve grupe koverata. Često su to koverte sa povratnicom koje se koriste za dostavu različitih rešenja. Za ovu vrstu koverata se može primetiti da izgledom i formom odudaraju od prethodne dve, naime vrlo često nisu u beskonačnom obliku već u tabaku, a sa jedne strane su obavezno otvorene da bi se u njih moglo staviti rešenje, obaveštenje ili neki drugi papir. Česta primena u sudovima, poreznim upravama, penzionim fondovima i sl.

Reference

Kontakt

 Adresa: Janka Čmelika 32

 Telefon: +381 (0) 21 511-220, 511-218, 512-201
 e-mail: nevkos@nevkos.rs