Data mail koverte danas u Srbiji predstavljaju dominantan oblik koverata za platne liste i koverata za pinove bankarskih kartica.Izrađuju se od NCR papira ili ofsetnog papira sa premazom karbona. Krakteriše ih crna zaštitna maska na većem ili manjem delu obrasca sa otvorima za upis Imena i prezimena ili drugih podataka koji treba da budu vidljivi.

Koverte za plate danas imaju široku primenu u javnom sektoru i velikim privrednim subjektima domaćih i stranih vlasnika. Izrada ovih koverata je uobičajena u formatu 240 x 12/6" ili 240 x 12" to znači da na jedan tabak A4 stane dve koverte ili jedna koverta. Uglavnom se koriste koverte sa belinom od 3,5 cm u samom vrhu papira i zaštitna maska u donjem delu lica, a poleđina obrasca poseduje kompletnom dužinom i širinom crnu zaštitnu masku na poleđini obrasca. Veliki broj varijacija ovih koverata držimo kao lagerski proizvod, a moguće je uraditi i štampu loga firme ili potrebnih rubrika, kolona i ostalog po želji kupca.

Reference

Kontakt

 Adresa: Janka Čmelika 32

 Telefon: +381 (0) 21 511-220, 511-218, 512-201
 e-mail: nevkos@nevkos.rs