Data mail koverte danas u Srbiji predstavljaju dominantan oblik koverata za platne liste i koverata za pinove bankarskih kartica.Izrađuju se od NCR papira ili ofsetnog papira sa premazom karbona. Krakteriše ih crna zaštitna maska na većem ili manjem delu obrasca sa otvorima za upis Imena i prezimena ili drugih podataka koji treba da budu vidljivi.

Reference

Kontakt

 Adresa: Janka Čmelika 32

 Telefon: +381 (0) 21 511-220, 511-218, 512-201
 e-mail: nevkos@nevkos.rs