Обрасце платног промета производимо у две варијанте као бесконачне у непрекидној траци или у блоку. Дуги низ година део су нашег производног програма. Обрасци су усклађени са захтевима удружења банака Србије које је својим одобрењем бр. 612/13-02 то и потврдило. Њихова примена, иако мањег обима, и даље је незаобилазна у банкарском сектору, затим код књиговодствених агенција и других правних лица.

Референце

 Адреса: Јанка Чмелика 32
 Телефон: +381 (0) 21 511-220, 511-218, 512-201
 е-маил: nevkos@nevkos.rs